ญี่ปุ่นโพสต์รหัสลูกค้า 4 รัฐ บาร์โค้ด

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่