แถบข้อมูล gs1 แบบซ้อนคอมโพสิตรอบทิศทาง

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่