แถบข้อมูล gs1 แบบซ้อนคอมโพสิต

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่