เมทริกซ์ข้อมูล gs1

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่