ส่วนประกอบ gs1 คอมโพสิต 2d

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่