แถบข้อมูล gs1 ที่ถูกตัดทอนคอมโพสิต บาร์โค้ด

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่