แถบข้อมูล gs1 ซ้อนกันรอบทิศทาง บาร์โค้ด

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่