gs1 databar ขยายซ้อนกัน stack เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตัวอย่าง :

ชัดเจน

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome QrCode Generator หรือไม่